Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6000-7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs organizowany w Katedrze Strategicznego Rozwoju, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda na przygotowanie i poprowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym. Praca odbywa w głównej mierze na Kampusie sopockim.

Nasze wymagania

 • Podanie do Rektora UG
 • Życiorys (CV)
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie nauk społecznych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.)
 • Informację o możliwym i preferowanym terminie rozpoczęcia pracy
 • Certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej C1 (*wyłącznie obcokrajowcy)

Mile widziane

 • Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • Informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przedmiotów w języku obcym [angielski]
 • Przygotowywanie i aktualizacja sylabusów
 • Prowadzenie zajęć w języku polskim
 • Pisanie artykułów naukowych
 • Wykonywanie poleceń przełożonego
 • Uczestniczenie w zebraniach Katedralnych
 • Przygotowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie
 • Finansowanie artykułów naukowych
 • Możliwość skorzystania z pakietu Multisport oraz pakietu medycznego
 • Zniżki na wydarzenia kulturalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie m.in. C1 (*obcokrajowcy)
 • Podanie do Rektora
 • Życiorys (CV)
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie nauk społecznych
 • Kwestionariusz osobowy (ze strony Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Informacje o dorobku dydaktycznym oraz naukowym
 • Dokumenty o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • Ksero zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich.
 • Ksero świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Katedry Strategicznego Rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 12, poziom -1