Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Nasze wymagania

 • posiadają stopień naukowy doktora i dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo
 • posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza
 • posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami
 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza
 • posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki
 • posiadają ukończone kursy i szkolenia zgodne z profilem jednostki
 • posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wymienione w załączniku

Załączniki