Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów i Zarządzania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Psychologia.

Nasze wymagania

 • psycholog/psychiatra;
 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina psychologia lub dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne - psychiatria);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim i j. niemieckim);
 • udokumentowana aktywność naukowa;
 • posiadanie dorobku naukowego z nauk społecznych, dyscyplina psychologia lub z nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne - psychiatria udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach;

Mile widziane

 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych;
 • doświadczenie praktyczne z zakresu psychologii/psychiatrii zdobyte poza uczelnią.

Zakres obowiązków

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu psychologii
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym;
 • benefity w postaci karty MultiSportu, dopłat do wczasów pod gruszą, dofinasowanie działalności kulturalno-rozrywkowej;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy;
 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Weź udział w rekrutacji