Adiunkt

Zakład Historii i Teorii Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce
 • Odpowiedni dorobek naukowo-dydaktyczny (w tym potwierdzony udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych)
 • Określenie dziedziny nauk o sztuce, w której przyszły pracownik/pracownica będzie publikować
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów przypisanych Historii Sztuki
 • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
 • Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Mile widziane

 • Mile widziane umiejętności kuratorskie i związane z wystawiennictwem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydakycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu)
 • Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata
 • Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).
 • Życiorys zawodowy, w tym opis doświadczenia dydaktycznego
 • Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, organizacyjnego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie - wersja cyfrowa
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania)

Załączniki