Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7620–7969 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Instytut Biologii Środowiskowej Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami).
 • jak w załączniku

Mile widziane

 • •osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, doświadczenie międzynarodowe, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, staże podoktorskie, stypendia i szkolenia itd.

Zakres obowiązków

 • jak w załaczniku

Oferujemy

 • okres zatrudnienia na 33 miesiące, a po przeprowadzeniu oceny dorobku z wynikiem pozytywnym przed upływem zatrudnienia – na czas nieokreślony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • jak w załączniku

Załączniki