Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie badawczo – dydaktycznej (umowa o pracę etat).
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (fotografia)

Nasze wymagania

 • posiada stopień doktora sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne
 • posiada dorobek artystyczny o bardzo dużym znaczeniu krajowym lub o dużym znaczeniu międzynarodowym, w szczególności w zakresie fotograficznych projektów narracyjnych, dokumentalnych i publikacji fotograficznych
 • posiada doświadczenie w aplikowaniu w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych lub artystycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy
 • posiada osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tzn. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych lub artystycznych, ważnych dla rozwoju dyscypliny
 • posiada doświadczenie w organizacji lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • posiada doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej, w zakresie fotografii, a w szczególności fotografii narracyjnej i publikacji fotograficznych
 • cechuje go: dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, kreatywność, motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji artystyczno-naukowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowa/artystyczna w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w szczególności w zakresie fotograficznych projektów narracyjnych, dokumentalnych i publikacji fotograficznych
 • działalność organizacyjna w UJD

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w zał. nr 3)
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje dydaktyczne lub zawodowe, mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym będą prowadzone zajęcia (wg wzoru w zał. nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Sztuki
  42-200 Częstochowa
  ul. Waszyngtona 4/8
  pok. 608 (VI piętro)