Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki logistyki, produkcji, zarządzania;
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w szczególności w zakresie logistyki;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, członkostwo w organizacjach naukowych lub komitetach redakcyjnych, a także w organizacjach branżowych;
 • umiejętności pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Oferujemy

 • Pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1;
 • klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;
 • wykaz dorobku naukowego (publikacje, realizowane projekty badawcze);
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki