Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Fluorescencja multispektralna wspomagana uczeniem maszynowym do analizy kokultur komórkowych.
Prace obejmować będą:
– opracowanie procedur tworzenia widm EEM
– opracowanie procedur tworzenia wybranych kokultur komórkowych
– charakteryzację kokultur komórkowych
– eksplorację danych zawartych w widmach EEM.
Kandydat powinien posiadać wartościowy dorobek publikacyjny (publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe/patenty), a także doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Nasze wymagania

 • znajomość badań prowadzonych na hodowlach komórkowych
 • fluorescencja multispektralna
 • uczenie maszynowe /chemometria (w tym znajomość Matlab/Solo/Python)
 • charakteryzacja i modyfikacja nanomateriałów
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie w wykorzystywaniu metod sztucznej inteligencji
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie z tworzeniem i badaniem kokultur komórkowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydziału Chemicznego,
  Politechnika Warszawska,
  ul. Noakowskiego 3,
  00-664 Warszawa, pok. 162
  tel.: (+48 22) 234-7507