Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: pedagogika i socjologia
 • • Ukończone studia w zakresie socjologii, pedagogiki i ochrony środowiska
 • • W zakresie naukowym, od kandydata oczekuje się co najmniej dwóch publikacji naukowych w obszarze socjologii edukacji, pedagogiki i ochrony środowiska. Udziału w konferencjach naukowych i projektach grantowych. Orientacji w zakresie aktualnych problemów edukacji zdrowotnej, ekologicznej i przyrodniczej w pracy z dziećmi;
 • • W zakresie dydaktycznym oczekuje się doświadczenia w pracy z grupą (np. prowadzenie warsztatów, szkoleń, zajęć ze studentami, dziećmi), udokumentowanej umiejętności opracowania materiałów edukacyjnych;
 • • W zakresie organizacyjnym oczekuje się udokumentowanej umiejętności organizacji lub współorganizacji konferencji naukowych w obszarze edukacji, pedagogiki i ochrony środowiska;
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i dobra j. angielskiego

Mile widziane

 • od kandydata oczekuje się samodzielności, dobrej organizacji pracy, komunikatywnej postawy, kreatywności, zdolności do pracy zespołowej i elastyczności w działaniach.

Zakres obowiązków

 • • Zadaniem nauczyciela akademickiego będzie realizowanie zadań dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych. Do zadań dydaktycznych należeć będzie: prowadzenie zajęć w obszarze metodyki edukacji zdrowotnej, społeczno-przyrodniczej i ochrony przyrody w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W zakresie zadań naukowych pracownik będzie zobowiązany przygotowywać badania naukowe dla poszerzenia dotychczasowej wiedzy i prezentować swoje wyniki badań w formie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Do zadań organizacyjnych pracownika należeć będą czynności związane z prosperowaniem Zakładu, Instytutu i Uczelni, w tym np. organizowanie konferencji, opieka nad praktykami studenckimi oraz realizacja zadań bieżących.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w • wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy • http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze

Załączniki