Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Wilno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • stopień doktora w zakresie pedagogiki
 • dorobek publikacyjny w zakresie pedagogiki
 • co najmniej roczny staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora
 • udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym lub co najmniej dwutygodniowy staż naukowy odbyty w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych
 • znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach
 • aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne granty badawcze
 • udział w upowszechnianiu i popularyzacji wyników badań naukowych realizowanych w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
 • prowadzenie zajęć́ dydaktycznych
 • wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora. 2. Życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 3. Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora. 4. Spis publikacji. 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami. 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). 7. Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Balstoges Universiteto Filialas
  Ekonomikos-Informatikos Fakultetas
  Kalvarijų g. 135
  LT-08352 Vilnius