adiunkt

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Politechnika Warszawska

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie samodzielność w pracach badawczo-naukowych prowadzonych w obszarze projektowania i wytwarzania mikrourządzeń przepływowych stosowanych w chemii analitycznej oraz bioanalityce. Zatrudniona osoba będzie odpowiadała za opracowywanie nowych mikrourządzeń, a także nowych technologii ich wytwarzania, ale także będzie wykorzystywała technologie już używane w jednostce. Dlatego wymagana jest znajomość takich technik jak mikrofrezowanie, fotolitografia, technologia filmu kapilarnego oraz mokre trawienie szkła. Zatrudniona osoba będzie także odpowiadała za poszukiwanie nowych materiałów do wytwarzania mikrourządzeń przepływowych. Zatrudniona osoba będzie także prowadziła badania mające na celu automatyzację procesów prowadzonych w mikrourządzeniach przepływowych. Zatrudniona osoba zobowiązana do samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania dokumentacji zawierających interpretację wyników, prezentowania rezultatów przeprowadzonych prac na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opracowywania publikacji naukowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracować w zespole, a ważnym jej atutem będzie inicjatywa w podejmowaniu nowych prac badawczo – rozwojowych.Wymienione dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: sekretariat@cezamat.eu. Bliższych informacji udziela: Dorota Stempień, tel.: 22 182 11 85, email: d.stempien@cezamat.eu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 11.10.2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.