Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa w roku akademickim 2024/2025. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak np.: statystyka opisowa i matematyczna, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Oferujemy

 • pakiet medyczny dla pracowników UMG
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG
 • CV
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia posiadanych dyplomów
 • oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego/praktycznego
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • dokumenty należy składać w Biurze Dziekana WZNJ, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, pokój B-428