Wykładowca

Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula poszukuje wykładowcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku kształcenia Filologia angielska. Wykładowca będzie odpowiedzialny za organizację procesu dydaktycznego oraz za sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz przygotowywanie recenzji prac dyplomowych.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula zajmuje czołowe miejsce w rankingach jakości niepublicznych szkół wyższych. Uczymy jak w praktyce prowadzić międzynarodowy biznes. Nasi wykładowcy to autorytety akademickie i wybitni praktycy: ekonomiści, dyplomaci, specjaliści ds. nowych technologii, graficy i architekci.

Nasze wymagania

 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: Filologia angielska;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia;
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

 • dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w angielskim na kierunku kształcenia: Filologia angielska.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w angielskim na kierunku Filologia angielska.
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • organizacja procesu dydaktycznego;
 • prowadzenie konsultacji dla studentów.

Oferujemy

 • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy dopasowanej do innych wyzwań zawodowych;
 • rozwój umiejętności dydaktycznych poprzez wykładanie i kontakt ze studentami;
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia/umowy o współpracę;
 • wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Erasmus+;
 • szkolenia organizowane dla poszczególnych grup pracowników (w pełni finansowane przez pracodawcę);

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • Dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny oraz kwalifikacje zawodowe.
 • Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora;