Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia.
 • Doświadczenie badawcze w zakresie archeologii egejskiej lub archeologii włókiennictwa, w tym umiejętność dokumentacji tekstyliów archeologicznych, udokumentowane przez publikacje naukowe.
 • Umiejętność obsługi baz danych typu SQL.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych.

Zakres obowiązków

 • Udział w pracach badawczych, administracyjnych i organizacyjnych projektu TEXTaiLES (TEXTile digitisAtIon tooLs and mEthodS for cultural heritage) HORYZONT RIA 01101158328.
 • Realizacja zadań badawczych związanych z dokumentacją oraz opracowaniem odcisków tekstylnych na glinie z Grecji epoki brązu.
 • Realizacja zadań związanych z archeologiczną ewaluacją wdrożonych metod digitalizacji tekstyliów archeologicznych.
 • Realizacja zadań związanych z upowszechnieniem rezultatów projektu, w tym udział w konferencjach i publikacjach oraz komunikacji za pośrednictwem mediów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UW.
 • Dyplom doktora.
 • Życiorys naukowy.
 • Wykaz bibliografii z plikami PDF pięciu najważniejszych publikacji do wglądu Komisji Konkursowej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze).
 • Jedna fotografia.
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawierająca klauzulę zgody.