Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Poszukiwana jest osoba posiadająca stopień magistra filologii angielskiej (bądź równoważny), oraz stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo, z zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi literatury anglojęzycznej, w tym postkolonialnej i amerykańskiej, aktywna w międzynarodowej działalności literaturoznawczej poprzez udział w konferencjach i publikacjach. Działalność naukowa kandydata/tki z zakresu literaturoznawstwa powinna być potwierdzona publikacjami zrealizowanymi i w trakcie realizacji. Ponadto od kandydatów oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i seminariów na poziomie akademickim z zakresu literatury anglojęzycznej – postkolonialnej, współczesnej, amerykańskiej oraz kompetencji w dziedzinie praktycznego nauczania języka angielskiego, zwłaszcza języka pisanego akademickiego.

Nasze wymagania

  • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
  • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;

Zakres obowiązków

  • dydaktyka akademicka
  • praca naukowa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
  • • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,

Załączniki