Doktorant inne stanowisko

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 8000-8500 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej.
-Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria).
– Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL.
– Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu.
– Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty).
– Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych.
– Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA.
– Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach

Nasze wymagania

 • tytuł magistra z zakresu historii, filologii lub kulturoznawstwa
 • praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) dotycząca obszaru Mezoameryki i/lub Nowej Hiszpanii
 • bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (min. B2) i angielskiego (min. B2);
 • obsługa oprogramowania MS Office i Google Workspace
 • gotowość podjęcia studiów doktoranckich związanych z tematyką projektu
 • gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu

Mile widziane

 • znajomość kolonialnego języka nahuatl
 • doświadczenie w pracy z bazami danych
 • doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Oczekuje się, że wybrany kandydat/kandydatka będzie poświęcać 32 godziny tygodniowo na realizację zadań projektowych

Zakres obowiązków

 • Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej.
 • Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria).
 • Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL
 • Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty)
 • Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych
 • Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
 • Udział w organizowanych co dwa tygodnie spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony - 48 miesięcy
 • udział w międzynarodowym projekcie ERC
 • rozwój kariery naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kopia pracy dyplomowej dotyczącej obszaru Mezoameryki i/lub Nowej Hiszpanii
 • CV z listą publikacji (po polsku lub po angielsku).
 • List motywacyjny (po polsku lub po angielsku).
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.; wzór załączony poniżej).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (Kwestionariusz dla osoby obiegającej się o zatrudnienie).

Załączniki