Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł doktora nauk medycznych oraz kompetencje dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny.

Nasze wymagania

 • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych;
 • posiadać wykształcenie kierunkowe w zakresie farmakologii co najmniej na poziomie magistra;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na lekarskim kierunku studiów z przedmiotów farmakologia
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk medycznych;
 • posiadać udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • kompetencje językowe do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim;

Zakres obowiązków

 • publikacja artykułów naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z pensum

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Collegium Medicum UJD
  42-200 Częstochowa
  ul. Armii Krajowej 13/15