Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Adiunkt - 7 800 - 10 200 zł brutto Profesor Uczelni - 9 800 - 13 600 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.
To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.
Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.
Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa (nadanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.)
 • Zainteresowania badawcze z zakresu językoznawstwa opisowego, porównawczego, korpusowego, obliczeniowego, translatoryki, socjolingwistyki lub literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (historia, teoria i krytyka literatury, cultural studies, literatura porównawcza)
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomości języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza, skuteczne aplikacje o wnioski grantowe, publikowanie w wysoko punktowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym
 • Udział w życiu naukowym i pracy organizacyjnej w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych
 • Praca dydaktyczna, prowadzenie wysokiej jakości zajęć w języku angielskim
 • Uczestnictwo w pracach Katedry dotyczących nowych projektów dydaktycznych (w tym międzynarodowych), konsultowanie programów studiów, gotowość do podejmowania zadań związanych ze sprawami studenckimi (opieka nad studentami, praca organizacyjna)
 • Dyspozycyjność i pełne nastawienie na pracę akademicką

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale Adiunkt - 7 800 - 10 200 zł brutto Profesor Uczelni - 9 800 - 13 600 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych i wsparcie doradcy dydaktycznego
 • Premie za publikacje
 • Wsparcie Działu Badań Naukowych i pomoc w pozyskiwaniu i realizacji grantów
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego oraz swobodę w działaniu - możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenie własnych zespołów badawczych
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla członków rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań
 • Kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego lub oświadczenie o planowanym terminie jego uzyskania

Załączniki

Weź udział w rekrutacji