Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 8 pt. „Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych linii molekularnych gazów atmosferycznych”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Bielską, prof. UMK.

Nasze wymagania

 • Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
 • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
 • Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
 • Wymagane: umiejętność programowania i doświadczenie w zakresie metod numerycznych
 • Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne, badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
 • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole i silna motywacja do pracy badawczej
 • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN).
 • Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Zakres obowiązków

 • Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie prowadzenie pomiarów spektroskopowych w zakresie spektroskopii małych cząsteczek, takich jak tlen, tlenek i dwutlenek węgla lub woda, przy użyciu technik pomiarowych wykorzystujących wnęki optyczne: spektroskopia strat we wnęce (CRDS), spektroskopia szerokości modów wnęki(CMWS) lub spektroskopia dyspersyjna we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy uzyskanych danych przy użyciu zaawansowanych profili linii widmowych. Do jej obowiązków będzie należało prowadzenie prac nad rozwojem technik spektroskopowych, przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacja uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych.

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań.
 • Możliwość wyjazdów konferencyjnych.
 • Współpracę z najlepszymi grupami zajmującymi się spektroskopią molekularną.
 • Brak obowiązków dydaktycznych.
 • Kwota wynagrodzenia: 140 000 zł/rok brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne). Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto ok. 6187 zł/miesiąc.
 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
 • Okres zatrudnienia: od 6 do 26 miesięcy.
 • Data rozpoczęcia pracy: listopad 2024 – luty 2025

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • co najmniej jeden list polecający (maksymalnie trzy)
 • list motywacyjny zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  ul. Grudziądzka 5
  87-100 Toruń
  adnotacja: „Postdoc Sonata Bis 2024.09” (oferta nr 4514)