Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Wsparcia Działań Morskich

Nasze wymagania

 • Doktorat z nauk ekonomicznych albo zarządzania i jakości.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie Stanag 6001- 2,2,2,2.
 • Opinia pracodawcy z poprzedniego miejsca pracy.

Mile widziane

 • Poświadczenie bezpieczeństwa – zastrzeżone
 • 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w branży logistyki wojskowej
 • 2 letnie doświadczanie w dydaktyce szkoły wyższej

Zakres obowiązków

 • Kształcenie i wychowywanie studentów - przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz wartości etycznych związanych z logistyką
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni - współpraca z innymi jednostkami, udział w komisjach i radach
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych - rozwijanie własnych umiejętności i wiedzy, uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach
 • Dodatkowo nauczyciel powinien wykazać gotowość do realizacji indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych, publikowanie wyników prac badawczych oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Wsparcie w rozwoju dydaktycznym i naukowym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • wykaz dorobku naukowego lub odpowiednio dydaktycznego
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy
 • deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy
 • kserokopie świadectw pracy (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Załączniki