Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 7380 zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: • Posiadać uznawany w Polsce stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub ściśle pokrewnych. • Posiadać doświadczenie w pracy eksperymentalnej i analizie danych. • Posiadać znaczący dorobek w postaci publikacji z zakresu biologii zwierząt/ekologii opublikowanych w czasopismach z listy JCR. • Wykazać się umiejętnością płynnego komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie).

Zakres obowiązków

  • Opis zadań: • Gromadzenie danych i prób z wód słodkich (z pomocą innych członków zespołu), • Przeprowadzanie eksperymentów na rybach, • Analiza danych, • Udział w pisaniu lub samodzielne pisanie publikacji naukowych, • Aktywny udział w spotkaniach zespołu badawczego, seminariach naukowych i konferencjach.

Oferujemy

  • • Pracę w międzynarodowym zespole o znaczącym dorobku badawczym, • Dostęp do urządzeń i aparatury eksperymentalnej, • Udział w kursach i konferencjach, • Szkolenia z zakresu metodyki badań.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z następującymi załącznikami: kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeniami dostępnymi na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (dostępne pod adresem www. uni.lodz.pl/kariera lub na życzenie przesłane na adres katarzyna.walczak@biol.uni.lodz.pl), życiorys zawierający wykaz osiągnięć naukowych (publikacji, staży i projektów naukowych, prac terenowych itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, list poparcia od opiekuna naukowego oraz klauzulę RODO (stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • zgłoszenie w języku angielskim należy przesyłać na adres: martin.reichard@biol.uni.lodz.pl (w temacie e-maila należy obowiązkowo wpisać "konkurs ADT009")