Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z patomorfologii, posiadającą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

Nasze wymagania

 • posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • posiadać tytuł doktora uzyskany w ramach nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadać umiejętność opracowywania koncepcji, projektowania i wykonywania badań naukowych, pisania prac naukowych
 • mieć doświadczenie minimum czterech lat w pracy dydaktycznej
 • posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z patomorfologii
 • posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego w stopniu zaawansowanym

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z patomorfologii mikroskopowej (histopatologia) i patomorfologii makroskopowej (sekcja zwłok i pobieranie materiału do badań)
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z patomorfologią
 • Współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału

Oferujemy

 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie
 • możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych
 • atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze
 • wsparcie socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (załącznik nr 3a)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik – kwestionariusz)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (załącznik nr 3d)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Medyczny, Plac Grunwaldzki 11, 50-384 Wrocław, budynek C-7 p.1012