adiunkt

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie