Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– znajomość zaawansowanych zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej;
– znajomość zagadnień związanych z raportowaniem finansowym;
– znajomość zagadnień związanych z raportowaniem zintegrowanym;
– przygotowanie do prowadzenia wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim.

Nasze wymagania

Mile widziane

Zakres obowiązków

Oferujemy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią załączonego ogłoszenia

Załączniki