Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Jolanta Nikścin
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4500- 5500 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Nasze wymagania

 • 1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych/społecznych w dyscyplinach ekonomia/ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu/nauki o zarządzaniu i jakości;
 • 2) autorstwo publikacji naukowej, w tym monografii lub artykułu (poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora);
 • 3) udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej międzynarodowej
 • 4) wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju w tym: ESG, społeczna odpowiedzialność organizacji, społeczna odpowiedzialność uczelni, innowacje społecznie odpowiedzialne
 • 5) znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych;
 • 6) przedstawienie planu rozwoju naukowego
 • 7) doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • 8) możliwość podjęcia zatrudnienia z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025

Mile widziane

 • 1) znajomość innego języka obcego
 • 2) umiejętność pracy w zespole
 • 3) chęć rozwoju naukowego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Przedsiębiorstwa oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania z ogłoszenia konkursowego)
 • 3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy (druk do pobrania z ogłoszenia konkursowego)
 • 4) CV
 • 5) odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny
 • 6) list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie,
 • 7) wykaz publikacji
 • 8) wykaz udziału w konferencjach naukowych
 • 9) Klauzula RODO (do pobrania z ogłoszenia konkursowego)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 105 lub listownie na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na stanowisko K/M adiunkta”