Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Ochrony Lasu
Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi:
prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią i ochroną lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Nasze wymagania

 • Stopień co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie nauki leśne lub równorzędny;
 • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolność do ich rozwijania
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii i ochrony lasu;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, realizowanie zajęć dydaktycznych, aplikację o zewnętrzne granty naukowe oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: ochrony i ekologii lasu poparte kilkuletnim doświadczeniem (zajęć kameralnych i terenowych);
 • posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie ochrony i ekologii lasu potwierdzonej praktyką zawodową;
 • doświadczenie w monitoringu przyrodniczym;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu ekologii lasu potwierdzone publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) z Wykazu Ministra Nauki w okresie ostatnich 5 lat;
 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
 • kandydat(-ka) powinien(-na) wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej, kompromisowość, orientację na zadania oraz zdolności analityczne.

Mile widziane

 • prawo jazdy kategorii B

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią i ochroną lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju,
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy,
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego,
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW,
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW,
 • Paczki na święta dla dzieci,
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci,
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 • Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, lub zaświadczenie u uzyskaniu stopnia doktora,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych, bud. 34, pok. 9 lub 11,
  ul. Nowoursynowska 159,
  02-776 Warszawa
  w godz. 9.00-14.00