Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny nauki o kulturze i religii

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu religioznawczych badań terenowych oraz stosowaniu metod jakościowych, obserwacji uczestniczącej, monografii terenowej, studium przypadku, metody etnograficznej;
 • krajowy i międzynarodowy dorobek naukowy potwierdzający kompetencje w zakresie: w zakresie religioznawstwa porównawczego, metodologii i teorii prerekfizytów badań religioznawczych, doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dotyczących religioznawstwa, aktywnej obecności w religioznawczym środowisku akademickim poświadczonym publikacjami oraz referatami wygłoszonymi na konferencjach naukowych
 • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwa w projektach naukowych, a także posiadać doświadczenie badawcze dotyczące obserwacji zjawisk religijnych w środowiskach i instytucjach hermetycznych jak: klasztory, seminaria duchowne, mniejsze grupy wyznaniowe, grupy ekskluzywne;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55 ; 80-308 Gdańsk z dopiskiem: Aneta Plaskiewicz pok.2.29)