Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Mile widziane

 • ukończone studia wyższe w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o polityce i administracji lub stosunków międzynarodowych;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności lub nauk o polityce i administracji

Zakres obowiązków

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego RP, strategii bezpieczeństwa, organizacji międzynarodowych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego RP, strategii bezpieczeństwa, organizacji międzynarodowych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Jerzego Waszyngtona 4/8 Częstochowa
  42-280 Częstochowa pok.307 Agnieszka Wolska