Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki lub w dyscyplinie zootechnika
i rybactwo; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami
w czasopismach naukowych i popularno-naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarze zootechniki i rybactwa ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury, dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki lub w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: zootechniki i rybactwa, w szczególności akwakultury.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki lub w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.
 • Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań