Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

• prowadzi prace badawcze zgodnie z profilem naukowym Zakładu Bioetyki;
• publikuje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu;
• prowadzi na wysokim poziomie merytorycznym zajęcia zlecane Zakładowi Bioetyki
z przedmiotów: filozofia, filozofia medycyny, filozofia nauk o życiu, etyka lekarska, etyka zawodowa profesji medycznych, bioetyka;
• przygotowuje materiały dydaktyczne, opracowuje metody sprawdzania osiągnięcia efektów uczenia się;
• ewaluuje stopień osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się;
• aktywnie włącza się w działania organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii;
 • posiada wysoką aktywność naukową, potwierdzona m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • posiada umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 lub C1;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego;
 • znajomość MsOffice.

Zakres obowiązków

 • prowadzi prace badawcze zgodnie z profilem naukowym Zakładu Bioetyki;
 • publikuje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu;
 • prowadzi na wysokim poziomie merytorycznym zajęcia zlecane Zakładowi Bioetyki z przedmiotów: filozofia, filozofia medycyny, filozofia nauk o życiu, etyka lekarska, etyka zawodowa profesji medycznych, bioetyka;
 • przygotowuje materiały dydaktyczne, opracowuje metody sprawdzania osiągnięcia efektów uczenia się;
 • ewaluuje stopień osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się;
 • aktywnie włącza się w działania organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji w formie umowy o pracę, z długoterminową perspektywą,
 • dodatkową „13" pensję;
 • dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych (tzw. „wczasy pod gruszą"), do wypoczynku dla dzieci (obozy/kolonie/półkolonie) oraz do karty sportowej dla Ciebie i rodziny;
 • dofinansowanie do zakupu okularów oraz abonamentów parkingowych;
 • dodatkowe dni wolne;
 • elastyczne godziny pracy;
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie;
 • preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • spotkania integracyjne;
 • przyjazne środowisko pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności.

Załączniki