Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt będzie zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, dla studentów studiów I, II i III stopnia (prowadzenie kursów takich jak Metody Statystyczne, Identyfikacja Ptaków w Terenie, Avian Ecology and Conservation) oraz w działalność naukową z zakresu ekologii ewolucyjnej ptaków, w tym w szczególności w badania adaptacji do zmian klimatu.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie w planowaniu, realizacji i raportowaniu wyników badań eksperymentalnych udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod statystycznych oraz technik molekularnych;
 • umiejętność pracy w środowisku R;
 • udokumentowana umiejętność pozyskiwania i rozliczania środków na badania ze źródeł zewnętrznych;
 • odbyty co najmniej roczny staż zagraniczny;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, dla studentów studiów I, II i III stopnia (prowadzenie kursów takich jak Metody Statystyczne, Identyfikacja Ptaków w Terenie, Avian Ecology and Conservation)
 • działalność naukowa z zakresu ekologii ewolucyjnej ptaków, w tym w szczególności w badania adaptacji do zmian klimatu.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • *pocztą elektroniczną na adres wydzial.biologii@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt – ekologia ewolucyjna ptaków„
  *przesyłką pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Biologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt – ekologia ewolucyjna ptaków”
  *osobiście w dziekanacie Wydziału Biologii UJ