Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Celem projektu jest badanie własności dynamicznych układów mechanicznych wykazujących złożone drgania samowzbudne, czyli podtrzymywane przez stałe w czasie źródło energii lub drgania parametryczne, w których istotną rolę odrywają zmienne w czasie pewne parametry układu. W badaniach tych będą również uwzględniane własności dynamiczne źródeł dostarczanej energii, takich jak różnego rodzaju napędy, w tym silniki elektryczne, np. prądu stałego. Badania dotyczą układów mechanicznych o skończonej liczbie stopni swobody i mechatronicznych, czyli układów mechanicznych z zaawansowanym sterowaniem, wykorzystującym elementy elektroniki i informatyki. W układach tego typu mogą wystąpić dotąd nie poznane scenariusze bifurkacyjne, czyli zmiany dynamiki dla powoli zmieniających się parametrów lub scenariusze te mogą okazać się istotne z punktu widzenia zastosowań w inżynierii mechanicznej lub mechatronice. Cele projektu dotyczą więc również wykrywania, analizy i sterowania złożonych rezonansów.

Nasze wymagania

 • Doktorat z zakresu: mechaniki, fizyki stosowanej, matematyki stosowanej, fizyki komputerowej uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zgłoszeniem
 • Kandydat nie powinien być zatrudniony na umowę o pracę lub weźmie urlop bezpłatny na czas zatrudnienia w projekcie
 • Kandydat nie będzie otrzymywał żadnego innego wynagrodzenia z Narodowego Centrum Nauki
 • Biegła znajomość języka angielskiego - umożliwiająca komunikację i pisanie artykułów naukowych (obowiązkowe)
 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracach naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechanicznych/mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku
 • Wiedza z zakresu: - modelowania i wyprowadzania równań dynamiki - programowania procedur numerycznych w języku skryptowym oraz w formie blokowej, rozwiązywanie równań różniczkowych nieliniowych; - modelowania układów drgających o małej i dużej liczbie stopni swobody; - modelowania i opisu matematyczny zjawiska rezonansu, synchronizacji, tarcia z uwzględnieniem opóźnień czasowych; - rejestrowania wyników i wykonywania pomiarów eksperymentalnych; - - opracowywanie wyników badań i zamieszczanie publikacji w czasopismach naukowych. Potwierdzona publikacja prac naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie prac badawczych związanych z tematyką projektu
 • • udokumentowanie wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • • prowadzenie prac badawczych związanych z tematyką projektu
 • • udokumentowanie wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Oferujemy

 • • Umowa o pracę na pełny etat;
 • • możliwość rozwoju kariery naukowej
 • • uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • • publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • 2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1
 • 3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2
 • 4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 3
 • 5) odpisy/kopie dyplomów
 • 6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki