Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • • tytuł doktora w jednej z dziedzin: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku
 • • znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do komunikowania się i pisania artykułów naukowych
 • • gotowość do prowadzenia badań w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych w zakresie właściwości mechanicznych wyrobów papierniczych, konstrukcji opakowań, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przetwarzania materiałów papierowych
 • • otwartość na nowe wyzwania i chęć rozwoju naukowego, w szczególności w zakresie tematyki CPP
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • umiejętności i otwartość na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych
 • • chęć zdobywania nowej wiedzy i ciągłego doskonalenia treści programowych prowadzonych przedmiotów oraz tworzenia nowych stanowisk laboratoryjnych

Zakres obowiązków

 • Osoba wyłoniona w ramach niniejszego konkursu będzie zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Zespole Maszyn Papierniczych i Przetwórczych. Zespół ten zajmuje się zagadnieniami z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, badaniami z zakresu mechaniki płynów i ruchu ciepła w procesach przemysłu papierniczego, projektowaniem i badaniami wytrzymałości materiałów opakowaniowych. Współpracuje z innymi Zespołami w CPP przy realizacji projektów interdyscyplinarnych
 • • planowanie prac eksperymentalnych oraz prowadzenie badań naukowych w Zespole
 • • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach powierzonych przedmiotów
 • • prace organizacyjne na rzecz Centrum Papiernictwa i Poligrafii powierzone zarówno przez przełożonego jak i dyrektora CPP

Oferujemy

 • pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim: - doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, - udział w projektach badawczych, - publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, - najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, warsztaty/szkolenia naukowe, - informacja o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki