Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Metod Probabilistycznych, w Instytucie Ekonometrii, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • znajomość zagadnień ekonomii oraz ekonometrii, ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonometrii,
 • umiejętność programowania z wykorzystaniem pakietów R i Stata,
 • wiedza w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym znajomość zagadnień związanych z modelowaniem makro i mikroekonomicznym,
 • autorstwo publikacji naukowej (monografii lub artykułu naukowego), poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej konferencji międzynarodowej,
 • płynna znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Mile widziane

 • samodzielne autorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego za min. 70 pkt. MNiSW w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie posiadającym Impact Factor w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • CV,
 • kserokopia dyplomu doktorskiego,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz udziału w konferencjach naukowych,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy, dostępne na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • klauzula RODO dostępna na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 230.
  W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą należy je wysłać na adres:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa