Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: około 8000 PLN brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
 • zgodnie z załącznikiem

Mile widziane

 • Dorobek naukowy w dziedzinach związanych z biologią molekularną i/lub procesami komórkowymi u roślin udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych z listy JCR
 • Znajomość problematyki metabolizmu RNA w organizmach eukariotycznych. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w zakresie metod pracy z RNA, biochemii kwasów nukleinowych i białek, wysokoprzepustowych technik NGS oraz mikroskopowego obrazowania RNA i białek. Kompetencje w bioinformatycznej analizie danych transkryptomicznych
 • zgodnie z załącznikiem

Zakres obowiązków

 • zgodnie z załącznikiem

Oferujemy

 • zatrudnienie na czas realizacji grantu NCN SHENG2 „Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis”, na okres 8 miesięcy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z załącznikiem

Załączniki