Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ~7600 PLN brutto na miesiąc, plus „trzynasta” pensja zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późniejszymi zmianami)
 • zgodnie z załącznikiem

Mile widziane

 • doświadczenie w mikroskopii świetlnej, fluorescen-cyjnej i konfokalnej
 • doświadczenie w hodowli roślin
 • zgodnie z załącznikiem

Zakres obowiązków

 • zgodnie z załącznikiem

Oferujemy

 • zatrudnienie od 1.11.2024 lub później; na okres 24 miesięcy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z załącznikiem

Załączniki