Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.).

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora z nauk medycznych/ nauk o zdrowiu
 • absolwent kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Oferujemy

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Collegium Medicum im. dr. W. Biegańskiego
  ul. Armii Krajowej 13/15
  42-200 Częstochowa