Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
 • Miejsce: Wałbrzych
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od roku akademickiego 2024/2025 w pełnym
wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora
 • podstawowe miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony
 • pełny wymiar czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomów potwierdzających/tytuły/stopnie naukowe, tytuły zawodowe
 • dokumenty potwiedzające kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym udokumentowane doświadczenie poza szkolnictwem wyższym
 • podanie skierowane do JM Rektora Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki