Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny historia sztuki lub dyscyplinie nauki o sztuce uzyskany nie wcześniej niż w 2010r;
 • doświadczenie w pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze - mile widziana specjalizacja z zakresu teorii sztuki
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem

Mile widziane

 • samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole oraz chęć doskonalenia warsztatu naukowego historyka sztuki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • dodatkowe dokumenty zawarte w ofercie konkursowej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w Biurze Dziekana Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk z dopiskiem: Aneta Plaskiewicz pok.2.29)