Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7100 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • Stopnia naukowego doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora).
 • Publikacji z okresu doktoratu.
 • Udokumentowanego doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github.
 • Zainteresowania zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii.
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.
 • Dobrych umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Zakres obowiązków

 • Opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy podklonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej.
 • Oprócz własnego projektu badawczego, Post-doc będzie współpracował z magistrantami i doktorantami. Post-doc będzie zobowiązany do aktywnego dążenia do publikowania wyników projektu.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymiarze 100% etatu na umowę o pracę na czas określony – minimum 1 rok – maksimum 19 miesięcy (do ustalenia z wybranym kandydatem).
 • Wynagrodzenie pełnoetatowe na tym stanowisku wynosi ok. 7100 zł brutto miesięcznie.
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Kontakt do osoby rekomendującej (jest wielce prawdopodobne, że skontaktujemy się z tą osobą).
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączniki