adiunkt

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.
2. Posiadać dorobek artystyczny i dydaktyczny.
3. Posiadać doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.
4. Znajomość języka polskiego na poziomie B2 (klasyfikacja Rady Europy).