adiunkt

Wydział Nauk o Zdrowiu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej