adiunkt

Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Protetyki Słuchu