adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Poszukujemy anglisty, literaturoznawcy, zajmującego się teorią literatury, historią literatury angielskiej i amerykańskiej oraz kulturą amerykańską i mającego w tym zakresie doświadczenie dydaktyczne; oczekujemy udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu literaturoznawstwa angielskiego