adiunkt

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska