Adiunkt / starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta / starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

Nasze wymagania

 • 1) stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
 • 2) prawo wykonywania zawodu,
 • 3) co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty,
 • 4) publikacje naukowe z zakresu nauk o zdrowiu,
 • 5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym w szczególności promotorstwo prac dyplomowych,
 • 6) ukończone kursy zawodowe,
 • 7) doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,
 • 8) znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym wygłaszanie wykładów i prowadzenie ćwiczeń,
 • 9) dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych

Mile widziane

 • 1) preferowane zainteresowania i doświadczenie w fizjoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu, planowanie fizjoterapii, reedukacji wad postawy,
 • 2) ukończone kursy: terapia manualna, PNF, terapia skolioz

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600),
 • oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem 28/2024 Rektora UO z dn. 22.03.2024 r. https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/wprowadzenia-zasad-przedkladania-dokumentow-z-krajowego-rejestru-karnego-oraz-innych-dokumentow-przez-studentow-pracownikow-doktorantow-szkoly-doktorskiej-oraz-innych-osob-w-zwiazku-z-obowiazkami-wy/

Załączniki