Wykonawca stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Miejsce: Gdańsk/Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra kosmetologii bądź stopień doktora z obszaru nauk biomedycznych
 • praktyczna znajomość MS365
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego
 • dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
 • przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
 • składanie materiału bibliograficznego do biblioteki UWSB Merito,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
 • współpraca ze wszystkimi działami w uczelni oraz studentami kierunku,
 • koordynowanie i monitorowanie procesu tworzenia kart przedmiotu oraz jakości kształcenia na kierunku,
 • udział w procesie tworzenia nowej oferty na kierunku,
 • przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych i weryfikacja programów kształcenia,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunków,
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych dla kierunków; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • współpraca w zakresie wspomagania realizacji praktyk i staży na kierunkach,
 • współpraca przy pozyskiwaniu studentów do realizowanych projektów,

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Załączniki