Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 1.10.2021 roku