asystent

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
 ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo,
 praca dyplomowa magisterska z tematyki budownictwa ogólnego lub materiałów budowlanych lub fizyki budowli,
 rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Katedry,
 w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Kryteria dodatkowe:
 komunikatywny język angielski na poziomie B1,
 dyspozycyjność czasowa,
 umiejętność pracy w zespole.