asystent

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy