asystent

Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-dydaktyczną w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej.

Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, systemy elektroenergetyczne, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, elektroenergetyka, dynamika pracy systemu elektroenergetycznego, stacje elektroenergetyczne, elektroenergetyczne układy zasilania zakładów przemysłowych

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w załączniku oraz na stronie https://po.opole.pl/download/file_praca.php?file=728;13247

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@po.edu.pl